22 augustus 2007

“Waarom patiënt behandelen als hij het toch niet redt?”

Eerste Kamerlid Dupuis pleit voor vrij beschikbare euthanasiepil

Noordwijk - Op woensdag 28 maart kwamen ruim dertig geïnteresseerden naar het hotel grand café “Heeren van Noortwyck”, waar VVD-Eerste Kamerlid Heleen Dupuis een gloedvol betoog hield over de positieve kanten van het ouder worden en oud zijn. Daarnaast gaf ze haar enigszins controversiële meningen over het recht om het eigen sterfmoment te bepalen.

De toehoorders in de Gelagkamer, die voornamelijk een VVD-achtergrond hadden, luisterden geboeid naar haar pleidooi om in de toekomst minder geld te besteden aan het beter maken van ouderen, maar meer te investeren in zorg voor de mensen en preventie van ziekten. “Vrouwen worden gemiddeld 81 en mannen 77 jaar en hiervan zijn ze gemiddeld maar 60 jaar gezond. Laten we deze termijn verlengen: op dat vlak heeft de geneeskunde nog heel veel te doen!”

Euthanasiepil

De politica fulmineerde tegen het negatieve imago van ouderen: “Het is dwaas om te spreken over het ouderenprobleem, want ouderdom is niet problematischer dan wat we met de jeugd van doen hebben. Ouderen zijn actief in de samenleving en doen veel vrijwilligerswerk.”

Als voormalig hoogleraar in de medische ethiek liet ze ook blijken een groot voorstander te zijn van vrij bezit van de ‘euthanasiepil van Drion’. Een middel om zelf het moment van overlijden te bepalen. De nieuwe regering wil hier niet over praten en dat maakt Dupuis ‘heel boos’. “Het is heel ernstig dat politieke partijen andere mensen hun geloofsopvattingen opdwingen op een onderwerp dat mensen persoonlijk aangaat. Zo kreeg ik onlangs een rondleiding op de intensive care van een ziekenhuis. Een arts vertelde me: “Deze patiënt redt het niet”, waarop ik hem vroeg: “Waarom ligt hij dan hier voor € 2.000 per dag op kosten van de samenleving?” We moeten de discussie aangaan en verlicht praten over de dood van bejaarden.”

Bosbelasting

Ook de media moest eraan geloven, want “die journalisten bestaan uit jonge mannen en vrouwen die er geen idee van hebben wat ouder zijn is.” Zelf meende Dupuis wel enige oplossingen te kunnen bieden aan de kosten van de vergrijzing: “Als je een Bosbelasting invoert, dan alleen voor inkomens van boven de € 100.000 per jaar. Maar eventuele maatregelen die de AOW beperken, moeten niet nu ingevoerd worden, maar pas over dertig jaar, zodat de mensen zich erop kunnen instellen.”

Zelf bereikt de 61-jarige binnen enkele jaren haar pensioengerechtigde leeftijd, maar ze ontkende dat ze de filosofie “na ons de zondvloed” hanteerde: “Je kunt nu niet ingrijpen in de AOW, omdat de ouderen niet meer kunnen bijverdienen: zij hebben hun werkzame leven gehad.”

Een van de toehoorders was Peter Reddingius en hij was onder de indruk van het betoog. Ik ben zelf op leeftijd en ben het er helemaal mee eens dat er een pil van Drion moet zijn wanneer je iets mankeert en het leven niet meer ziet zitten. Het gemeenteraadslid voor de Progressieve Combinatie, Hans van de Berg, was ook aanwezig in de zaal. Hij was wat kritischer: “Ik had toch gehoopt op wat meer oplossingen die aangedragen zouden worden voor het benutten van mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het meer inzetten van ouderen als adviseurs. Maar de avond zelf was een goed initiatief.”

Geen opmerkingen: