22 augustus 2007

Inwoners Voorhout laten recht op inspraak lopen

VOORHOUT – Al jaren wordt er in het bollendorp gesproken over hoe weinig groen er in deze plaats te vinden is. ‘Daar moet de politiek wat aan doen!’ en ‘Naar ons wordt niet geluisterd!’ zijn leuzen die vaak te horen zijn op verjaardagen, in kantines of aan de bar. Op maandag 11 juni was het dan zover: alle inwoners van Voorhout konden naar het bestuurscentrum komen om hun groene ideeën aan verantwoordelijk groen-wethouder Bert Homan te vertellen.
Homan zat er samen met zijn ambtenaren en een budget van 160.000 euro per jaar te wachten op de massa’s mensen die ongetwijfeld van deze unieke gelegenheid gebruik zouden maken. Niet minder dan 17 Voorhouters lieten hun gezicht zien. Een schril contrast met de informatieavond over de Kaag van een week eerder waar meer dan 150 Teylingers hun democratische inspraakrechten gebruikten voor een verbetering van het gemeentelijke beleid.
Bij de informatiebijeenkomst over het groenverbeterplan werd aan de aanwezigen uitgelegd dat de 1,6 euroton per jaar gebruikt werd voor de inrichting van de openbare ruimte: het aanleggen en onderhouden van heesters, gras, bos en eenjarig perkgoed. Doel is het verbeteren van de centrumgebieden en woongebieden met ‘kleur en fleur’ met een ‘netjes, strak en hoogwaardig uiterlijk’.
Medewerkers van het bureau Oranjewoud waren door Voorhout gefietst en hadden al een paar voorzetjes gemaakt voor verbeterpunten. Actiepunten die aan de gemeente geadviseerd zijn waren het verwijderen van te hoge heesters bij kruisingen, het verbeteren van waterbeleving en het beter onderhouden van rommelige heestervakken. Ook (half)vergane bielzenbalken worden vervangen.
De Voorhouters kregen de gelegenheid om de eigen wensen aan te geven, zodat wethouder Homan en zijn team keuzes kon maken uit de ideeën.Gesproken werd over verbetering van speelveldjes, wandelgroenlocaties en meer groen op en rond schoolpleinen, maar ook het verdwijnen van 130 bomen, waaronder enkele historische exemplaren, passeerde de revue. De aanwezigen konden een formulier invullen met hun voorstellen en alternatieven.
Maar, en nu komt het, ook de 15.157 Voorhouters die niet op de avond zelf aanwezig waren krijgen nog een kans om hun ideeën naar voren te brengen: mail uw idee voor een beter groenbeleid naar Peter Quist, beleidsmedewerker Groen: p.quist@teylingen.nl, of bel hem via: 0252 783 300.

Geen opmerkingen: