02 november 2007

Constructie in belastingsfeer zaait twijfel rond PPO-terrein

Door Joep Derksen

LISSE – Wat in de wandelgangen de ‘kwestie-Van Rheenen’ wordt genoemd, blijft opspelen. Onlangs uitten ge├»nformeerde betrokkenen zich over afspraken op belastinggebied en vermeende malversatie. De gemeente en Romeyn Projectontwikkeling zouden inzake het PPO-terrein gebruik hebben gemaakt van een juridische constructie, die twijfel oproept bij deze kenners.

Zo blijkt uit gemeentelijke documenten de reden waarom Romeyn op 11 december 2006 uitstel aangevraagd heeft voor ‘het transport van het voormalige Tuinbouwschool complex. De BTW schade zou, zonder uitstel enorm zijn.’ Dit blijkt uit een brief van L.B. Romeyn aan het college van burgemeester en wethouders. Een geheim gemeentelijk document, ondertekend door het voltallige college, zegt naar aanleiding van dit verzoek: ‘Stel het transport en de betaling van het voormalige PPO-terrein met Romeyn Projectontwikkeling uit tot 31 januari 2007. Stem in met de aanleg van een tijdelijke ontsluiting van de CNB nieuwbouw door Brabander Bouw, conform bijgaande offerte ad. 22.550 euro ex BTW. Stel voor alsnog als voorwaarde voor uitstel van het transport dat Romeyn in dat geval de kosten (ad. 22.550 euro ex BTW) voor de ontsluiting van de CNB op zich moet nemen, als voorwaarde voor het gevraagde uitstel van het transport.’

Voordeliger
De reden voor dit op collegebesluit wordt toegelicht: ‘In de koopovereenkomst met Romeyn projectontwikkeling (Romeyn) is ruimte gelaten voor Romeyn om bewerkingen aan het perceel uit te voeren om levering in bouwrijpe staat mogelijk te maken. Dit is voor zowel de gemeente als Romeyn financieel voordeliger. Het uitstel van het transport en de betaling van het voormalige PPO-terrein tot 31 januari 2007 gebeurt als levering in de BTW sfeer en dat levert Romeyn een groot financieel voordeel van 600.000 euro op ten opzichte van een levering in de overdrachtsbelastingsfeer. Voor de gemeente levert dit ruim 100.000 euro btw-voordeel op’, zo concludeert het rapport.

Een ingewijde geeft zijn reactie: ‘Het is zeer opmerkelijk dat een gemeente aan deze constructie meewerkt. Doel van het uitstel is om de overdrachtsbelasting te omzeilen, want die is niet terug te vorderen. De btw daarentegen is wel terug te vragen, maar daarvoor is het nodig dat Romeyn bewerkingen aan het perceel voor zijn rekening heeft gepleegd en die bewerkingen waren nog niet gebeurd. De oplossing waarmee men komt, is de aan te leggen inrit voor rekening van Romeyn te laten komen. Het voordeel voor hem is, dat zijn bedrijf geen zes procent overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Op een bedrag van 6,7 miljoen is dat enkele honderdduizenden euro. Ja, dan kun je die inrit van 22.500 euro wel voor je rekening nemen.’

‘Dit is een leuke constructie, maar het is natuurlijk niet legaal, want deze inrit is voor rekening van de CNB. Het is nog maar de vraag of er geen malversaties zijn gepleegd.’