31 januari 2008

Burger klaagt niet over welstandscommissie

LISSE – In de eerste maand van 2008 is het jaarverslag 2006 van de welstandscommissie Dorp, Stad & Land (DSL) openbaar gemaakt.

Wethouder Guus Mesman (PvdA): ‘Het jaarverslag voldoet aan de wensen van de welstandscommissie; ze geven zelf aan dat ze voldoende relevante plangegevens ontvangen, al hebben ze ook de wens om bij grote plannen eerder in het proces van een adviesaanvraag betrokken te worden. Op deze manier zouden ze in een vroegtijdig stadium advies kunnen geven over de architectuur en bijvoorbeeld de inpassing in een wijk.’
Mesman trekt de volgende conclusies: ‘Er is een beter welstandbeleid en een betere communicatie tussen de commissie, ambtenaren, burgers en aanvragers.’ Waaruit blijkt dit? ‘Er zijn geen klachten van burgers ontvangen over de welstandscommissie.’