22 augustus 2007

Hans Keune: "Muziek is het begin van onze beschaving"

Zondag 12 augustus: Dag van de Romantische Muziek

STREEK – “Zonder muziek zou de beschaving niet zover gekomen zijn, als waar we ons nu bevinden. In dat kader is de Dag van de Romantische Muziek een goed initiatief.” Hans Keune, directeur en oprichter van het Kunstencentrum Coöperatief U.A. ’t Muzenhuis, leeft van en voor de muziek. “Je kunt mij niet vragen muziek op te geven, want je kunt ook niet van anderen verwachten dat ze ophouden met eten. Muziek is niet alleen romantiek, het is ook erotiek!”
Door Joep Derksen
“Er gaat geen dag voorbij, dat ik niet achter die kist met bouten en moeren zit”, zo omschrijft Keune zijn liefdesrelatie voor de piano. “Ik heb 19 jaar in de auto’s gezeten, maar auto’s zijn dooie dingen, terwijl muziek leeft: er zit geen swing in autobanden. Muziek is mijn trouwste minnares.” Deze passie heeft Keune er onder meer toe gebracht om ’t Muzenhuis op te zetten, een regionaal centrum voor klassieke, lichte populaire, jazz- en popmuziek. Maar ook andere muzen als dans, tekenen, schilderen en talen kunnen jonge en minder jonge leerlingen bijgebracht worden. “Bij de start van ’t Muzenhuis zaten 20.000 aan het conservatorium afgestudeerde musici zonder arbeid. Ik wilde dit aanbod linken met de vraag naar muziekdocenten. We zitten nu op zes locaties in Lisse, Sassenheim, Voorhout, Santpoort en Haarlem (2).”
’t Muzenhuis geeft muziekles aan leerlingen in het Rijnlands Museum, de KTS en de Startbaan. “Vanaf de allerkleinsten tot volwassenen brengen we hen kennis bij van zang tot piccolo tot trompet, nu al bijna 20 jaar lang. Zoals je weet, zijn er negen verschillende muzen, onder meer de literatuur, kunst en poëzie. In Haarlem en Santpoort starten we met het onderwijzen van schilderen, tekenen en dichten. Momenteel zijn we bezig met het vinden van een geschikte eigen locatie in Sassenheim. We groeien uit ons jasje en zodra de juiste locatie gevonden is, waarvoor we best wel wat ondersteuning van de gemeente Teylingen willen krijgen, starten we in september met buitenschoolse opvang voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Deze opvang is cultureel gericht, waarbij ieder kind een middag in de week kan spelen met muziek, dans, streetdance, ballet, of beeldende kunst als tekenen en schilderen. Voor alle duidelijkheid: de buitenschoolse opvang vindt iedere schooldag plaats, maar het moet niet zo zijn dat de leerlingen gedumpt worden: vandaar dat ieder kind hiervoor een dag in de week tussen half vier en half zeven ingeschreven kan worden.”
Aantrekkingskracht
Wat is de aantrekkingskracht van de muziek? “Muziek is het begin van onze beschaving! Wanneer heb je het allereerste contact tussen ouder en kind? Dat is als de moeder begint te zingen tegen haar pasgeboren baby. De hoge en lage tonen zorgen voor de eerste vormen van communicatie. Muziek is dan ook een spreektaal vol emotie. Als je vrolijk bent, ben je in de mood voor vrolijke muziek. Ben je in een romantische sfeer, dan wil je romantische muziek horen en ben je verdrietig, dan wil je verzwelgen in treurige muziek. Muziek is het zout in de pap van de beschaving: of je nu een van de stammen in Afrika bezoekt of het Wiener Symphoniker: overal wordt muziek gemaakt.”
Onderzoek wijst uit dat kinderen slimmer worden door het in aanraking komen met muziek, zo vindt Keune. “Als een kind van jongs af met muziek bezig is, draag je dit je hele leven mee: daar kan geen pilletje tegenop! Maar laat je niet verleiden tot harde muziek, want alleen bij romantische muziek voelen kinderen zich senang: romantische muziek geven de jongeren een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid.”
Orkestmuziek
Keune’s eigen voorkeuren voor de stijlen van muziek zijn heel breed: “Ik ben romanticus pur sang en geniet van Billy Joel, Frank Sinatra, Chopin en Charles Aznavour (met het nummer ‘She’). Orkestmuziek is overigens niet mijn stijl en het echte muzikale genie aller tijden vind ik Johan Sebastiaan Bach.RomantischOver de Dag van de Romantische Muziek: “Iedere muziek kan romantisch zijn: dat hangt af van de persoonlijke gebeurtenissen die iemand meemaakt op het moment dat hij of zij deze muziek hoort. Het is een puur emotioneel gebeuren, waarvan de een iets prachtig kan vinden, terwijl de ander het niet om aan te horen vindt. Er bestaat niet zoiets als slechte muziek, al komt de Housemuziek aardig in de buurt. Ik durf niet te zeggen wat goed en slecht is en kan alleen oordelen wanneer verkeerde akkoorden gebruikt worden.”
Keune is een gepassioneerd man, in alles. Zo ageert hij tegen het subsidiesysteem dat in Nederland gehanteerd wordt en als het aan hem ligt, gaat dit systeem volledig op de schop. “Muziekscholen worden gesubsidieerd, waarbij het uitgangspunt lijkt te zijn dat je meer subsidie krijgt, als je meer leerlingen hebt. Het moet juist andersom zijn: de leerlingen en hun ouders moeten gesubsidieerd worden zodat het kind kennis kan maken met de muziek. Juist zo stimuleer je dat minder draagkrachtigen kunnen toetreden tot een voor hen nieuwe wereld.”
Met 66 jaar denkt Keune nog altijd niet aan stoppen: “Wat mij veel plezier doet is als ik zo’n ukkepukje zie met een gitaar om zijn nek. En als ik dan door mijn knieën ga en ik vraag hem waarom hij gitaar wil spelen, krijg ik een heel goed verhaal te horen van dat kind: zoiets geeft me vleugels: het is schitterend wanneer kinderen zo serieus omgaan met de muziek: dat is het enige wat me op de been houdt! Het leven van ieder kind wordt verrijkt met de muziek.” Hij zegt met een gevoeld voor understatement: “Elke musicus met het hart op de goede plaats gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt, maar de grootste teleurstelling is als talenten om zeep worden geholpen door de eigen ouders, die de wil niet op kunnen brengen om hun kind naar de muziekschool te brengen.”
Momenteel werken 46 docenten bij ’t Muzenhuis en nieuwe docenten zijn altijd welkom. Voor Lisse is Keune bijvoorbeeld op zoek naar gitaardocenten. “En als we voldoende deelnemers krijgen, willen we ook beginnen met het opzetten van een kinderkoor en een volwassenenkoor. Zij gaan zingen met, op en in een lichtere genre van muziek: een zogeheten popkoor dus. Ook willen we les geven in muziekgeschiedenis voor 55+ers.” Hij benadrukt: “Wij als muziekschool geven onderwijs en als zodanig moeten we ook geen muziekkorps opzetten. Maar van de andere kant vind ik ook dat deze muziekkorpsen geen eigen instructeurs moet hebben van gemeenschapsgeld, want ’t Muzenhuis is er voor om deze muziekles te geven!”Voor meer informatie: Kunstencentrum Coöperatief U.A. ’t Muzenhuis, T: 0252 422 733, E: hanskeune@muzenhuis.nl, W: www.muzenhuis.nl.

Geen opmerkingen: