22 augustus 2007

Burgemeester: 'Val ik even door de mand!'

Door Joep Derksen
STREEK – Na een uitgebreide inleiding en uitleg over vijf hoofdthema’s gaf Floris Marcus van het bureau RBOI de aanwezige politici en ambtenaren van de drie gemeenten de opdracht mee om samen te gaan brainstormen over het verbeteren van de omgeving.In de werkgroepen moest gediscussieerd worden over de vijf thema’s Wonen, Werken, Mobiliteit, Landschap en Greenport. Burgemeester Drs G. Goedhart leidde de ‘Werkgroep Geel’ in, waar naast enkele ambtenaren ook Hillegom-raadslid Daan Wiebes (CDA), Hillegom-wethouder R. van Zuijlen (BBH) en Lisse-raadslid Marianne Bergman (CDA) discussieerden.
Over het thema ‘Greenport’ dienden de werkgroepleden te discussiëren over het wel of niet omzetten van de Zwetterpolder voor compensatie onttrekking bollengrond. Voorafgaand aan dit onderdeel van de discussie wilde gespreksleider Goedhart eerst weten waar de Zwetterpolder nu precies lag. Er viel een doodse stilte onder de aanwezigen: niemand die het wist.
Van lieverlee ging een van de ambtenaren naar een andere kamer om aan de werkgroep aldaar te vragen waar de Zwetterpolder gelegen was. Hij was tien seconden weg en er was een bulderend gelach te horen uit de belendende kamer. Bij terugkomst kon de ambtenaar mededelen dat de Zwetterpolder in Noordwijkerhout blijkt te liggen: de thuisgemeente van burgemeester Goedhart. Die reageerde met een lach: ‘Val ik even door de mand!’

Geen opmerkingen: