22 augustus 2007

Gemeenten: liever minibussen dan grote, lege vervuilers

“Openbaar vervoer moet grotere flexibiliteit hebben”

STREEK – Het laten rijden van grote dieselbussen met weinig of zelfs helemaal geen passagiers is een onnodige belasting van het milieu. “De gemeenten die vallen onder het samenwerkingsverband Holland-Rijnland willen een grotere flexibiliteit wat betreft de inzet van het openbaar vervoer.” Dit maakte wethouder Gerrit van der Meer (PvdA) van de gemeente Teylingen vorige week desgevraagd bekend. “Het inzetten van minibussen zou een van de onderdelen van een dergelijke flexibilisering kunnen zijn”, zo drukt de wethouder zich voorzichtig uit.
Door Joep Derksen
Door de Duin- en Bollenstreek rijden de hele dag dieselbussen die zorgen voor een zekere uitstoot van fijnstof. Steeds meer mensen valt het op dat deze bussen in de daluren leeg of bijna leeg rondrijden. Wanneer deze bussen minder dan vijf passagiers vervoeren, dient de vraag zich automatisch aan of het milieu er niet beter bij gediend is om kleinere bussen met een maximum aantal aan zitplaatsen van 20 personen in te zetten. Zeker in de daluren loopt de busreiziger dan geen risico dat er te weinig zitplaatsen zijn, terwijl de rijdroute dezelfde blijft, tegen lagere brandstofkosten voor Connexxion.
Aanbesteding
Van der Meer haakt hier op in: “Het is ons als bestuur al langer opgevallen dat er weinig mensen in de grote Connexxion-bussen zitten: niet alleen in de daluren, maar ook op piekuren. Tot nog toe hebben wij als gemeente Teylingen hier nog geen beleid in opgesteld. Maar in het portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer dat we in HR-verband voeren, hebben we dit najaar een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we onze gewenste randvoorwaarden voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in onze regio. Uit dit overleg zou wel uit kunnen komen dat je naar wat vormen van flexibilisering toe gaat. Minibussen zouden daar een van de onderdelen van kunnen zijn.”
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Teylingen hebben meerdere partijen, waaronder de PvdA, een plan gelanceerd voor de inzet van minibusjes. Van der Meer zegt hierover: “Dit plan staat los van de Connexxion-lijnen, want het ging ons erom om minibusjes tussen de drie kernen van Teylingen te laten rijden. Een suggestie hierover staat in het collegeakkoord en we gaan ons hier voor 2010 over buigen.”
Bezettingsgraad
Desiree van Kollenburg, woordvoerder Connexxion Corporate Communicatie ontkent dat de ingezette bussen bovenmatig leeg rondrijden: “Voor de regio Duin- en Bollenstreek geldt dat de bezettingsgraad over het algemeen goed is. In de daluren is de bezetting ongeveer 2/3 van de bezetting tijdens de spits. Exacte cijfers zijn lastig te geven omdat er sprake is van een dynamische bezetting; gedurende de rit fluctueert het aantal reizigers. In verband met concurrentiegevoelige informatie kunnen we geen specifieke cijfers over bezettingsgraden openbaar maken. Connexxion stimuleert het reizen in de daluren met het streek dalurenkaartje, waarmee je voor 2,20 euro een enkele reis binnen de regio kunt maken.”
Milieuvriendelijkheid
Ze vervolgt: “Er wordt op dit moment met gemeentes overlegd voor verlenging van contracten. Op dit moment wordt niet overwogen om met kleinere busjes (minibusjes) te rijden. Op zich is het zo dat kleinere bussen minder uitstoot geven, maar dat is niet het enige wat de milieuvriendelijkheid bepaalt. Dat heeft ook te maken met frequentie en rijgedrag. Wanneer je vaker met een bus moet rijden om hetzelfde aantal passagiers te vervoeren, is dit slechter voor het milieu. Voor de Duin- en Bollenstreek stemmen we het materieel af op het gebruik in de spits. We proberen overigens wel zo schoon mogelijk te rijden door gebruik te maken van roetfilters en Euro 5 Diesel motoren. Wij proberen zo schoon en efficiënt mogelijk te rijden. Onze materieelkeuze is afhankelijk van vervoersvraag en wensen van de opdrachtgever.”

Geen opmerkingen: