05 februari 2009

‘Landmeters zijn slachtoffer van een politiek spel’

AMSTERDAM – Alle politieke partijen is om een reactie gevraagd over de landmeterskwestie, maar slechts een partij reageerde. Gemeenteraadslid Laurens Ivens (SP) laat over zijn fractiestandpunt geen misverstand bestaan. ‘Het opheffen van de Landmeetkundige Dienst (LMD) is onverstandig. Zij kunnen de stad veel schade beperken.’

Het raadslid licht toe: ‘Sinds de drama’s van het AfvalEnergieBedrijf en Bos en Lommerplein is dat overduidelijk. Met de komst van de Noord-Zuidlijn zijn de landmeters harder nodig dan ooit!’ Marktpartijen zijn wat Ivens betreft geen serieus alternatief voor de LMD: ‘Nee, het gaat om kwalitatief en onafhankelijk werk. Een commercieel bedrijf moet meer op de kosten en opdrachtgevers letten.’ Is al deze drukte wel nodig? Het gaat met de LMD maar om vijf medewerkers. Bovendien worden er tonnen bespaard op de begroting. ‘Inderdaad; voor weinig geld kunnen we veel ellende besparen.’
Ivens vertelt verder: ‘Ik heb met de medewerkers gesproken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik me nog nooit met de Landmeetkundige Dienst heb beziggehouden, maar hier speelt zeker iets. Ze doen buitengewoon nuttig werk vanwege hun onafhankelijkheid en kwalitatief goed werk. Maar ze zijn slachtoffer van een politiek spel aan het worden, want niemand wil ze hebben. Dit spel moet ophouden, want met de sompige bodem van Amsterdam hebben wij de landmeters hard nodig. Overal in het buitenland hebben steden eigen onafhankelijke landmeters, maar wij met onze sompige bodem die tot op de laatste vierkante centimeter wordt volgebouwd, zouden de landmeters niet nodig hebben? Dat gaat er bij mij niet in, want ik ben echt onder de indruk van hun verhaal. We gaan ervoor zorgen dat andere raadsleden ook onder de indruk komen, want als zij dezelfde feiten horen, zullen ook zij zeggen dat de LMD moet blijven.’

Geen opmerkingen: