05 februari 2009

“Ik sluit niet uit dat er ooit iets mis gaat”

VOORHOUT – “We hebben jaarlijks 50.000 contacten met patiënten en dan kan het voorkomen dat een handjevol consulten niet goed gaan. De heer Markveld kan zijn kwestie bij de klachtencommissie neerleggen. Als er fouten geconstateerd worden, zijn we gaarne bereid dit ook toe te geven.”
Lex van Wijngaarden, directeur van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, waar de Dokterspost in Voorhout onder valt, wil niet diep ingaan op één specifiek geval, maar geeft wel uitleg over de werkwijze van de Dokterspost.Van Wijngaarden legt uit: “Wij bieden spoedeisende huisartszorg aan de mensen buiten de reguliere praktijktijden en het gaat dan om zaken die niet kunnen wachten, zoals levensbedreigende situaties of omstandigheden met veel pijn of groot ongemak. Hieronder valt dus bijvoorbeeld niet een verstopt oor: daar kan best een dag mee gewacht worden."
"Om goed geholpen te kunnen worden, dienen de mensen eerst een afspraak te maken via telefoonnummer 0900 334 3678. Ze krijgen dan een assistent aan de lijn die vragen stelt over de ziekteomstandigheid en hulpadvies kan geven. Alle telefonische consulten worden schriftelijk vastgelegd en gecontroleerd door de dienstdoende artsen, zodat de adviezen ook grondig gekeurd worden.”
De directeur ontkent dat de telefonische dienst gebruikt wordt om de mensen bij de Dokterspost weg te houden: “We willen onze kennis van het ziektebeeld verbeteren en daarin krijgen de medewerkers training. Als de mensen aan de andere kant van de lijn te horen krijgen dat ze niet hoeven te komen, is het in feite goed nieuws, omdat dit betekent dat ze niet te maken hebben met een levensbedreigende ziekte.”
Symptomen
Over de klachten van Markveld: “Ik sluit niet uit dat er ooit iets tussendoor schiet; dat kan ook bij dokters het geval zijn. Bij symptomen die niet urgent lijken geven we het advies om later weer contact op te nemen. Wat onze medewerkers betreft: onze aio’s (assistenten in opleiding) zijn in feite afgestudeerde dokters in hun stageperiode. Er is geen enkele reden om ze minder bevoegd te achten. Aio’s werken altijd onder de verantwoordelijkheid van een arts: als ze in hun derde jaar zitten, en dat was het geval bij de heer Markveld, mogen ze zelfstandig werken, waarbij er voor en na de dienst supervisie plaats vindt door de opleider.”
Worden mensen wel eens onterecht weggestuurd? “Nooit met opzet, maar de Dokterspost staat onder druk vanwege de groeiende zorgvraag. In 2,5 jaar tijd is het aantal telefonische consulten met 30% toegenomen en mensen bellen gemakkelijker de dokterspost met niet-urgente vragen. Om dit tegen te gaan versturen we binnen twee weken een informatiekrant aan alles patiënten, die staan ingeschreven bij een van de 89 aangesloten huisartsen. Van de 50.000 consulten hebben we in totaal zo’n 30 klachten ontvangen, die behandeld zijn door de klachtencommissie. Een deel van deze klachten ging ook niet over medische zaken, maar bijvoorbeeld over de wijze van bejegening. Iets meer dan de helft betrof een gemiste diagnose of het niet eens zijn met de wijze van behandeling. Maar als er fouten geconstateerd worden bij de heer Markveld, zijn we gaarne bereid dit ook toe te geven.”
Voor meer informatie: www.dddb.nl.

Geen opmerkingen: