05 februari 2009

Landmeters protesteren tegen wethouder Gehrels

AMSTERDAM – De gemeentelijke Landmeetkundige Dienstverlening (LMD) dreigt te verdwijnen en de betrokken ambtenaren die hierdoor hun baan dreigen te verliezen trekken luid aan de bel om dit te voorkomen. Wethouder Carolien Gehrels voert aan dat de LMD met verlies draait en daardoor januari 2009 moet stoppen, maar de medewerkers bestrijden dat: ‘Wij zijn de enige neutrale partij die goed kan controleren dat bouwwerkzaamheden op de juiste manier gebeuren. Hierdoor zijn al veel ongelukken voorkomen, wat de gemeente ongezien miljoenen heeft opgeleverd.”

JOEP DERKSEN

De LMD is een gemeentelijke controledienst, die erop toeziet dat aannemers zich houden aan de vooraf bepaalde bouwafmetingen. Verkeerd geplaatste palen kunnen dramatische en dodelijke gevolgen hebben, vanwege instortingsgevaar. Ook onderzoekt de LMD of er bij bouwprojecten sprake is van planologische vervuiling of stadsbeeldvervuiling en of er leidingen onder het project lopen. Verzakkingen, kades, muren en kerktorens: alles houdt deze dienst in de gaten en alle metingen worden opgeslagen in een uitgebreid archief.

Het zit de landmeters hoog: Rob Kaspers, Peter Scheffer, Martijn Brandt, Rudi Bout en Renvis Selasse hebben al bij meerdere commissievergaderingen ingesproken, maar wethouder Gehrels dreigt toch haar zin door te zetten. Ze vertellen: ‘In eerste instantie zou onze afdeling ondergebracht worden bij de Dienst Persoonsgegevens (DPG), maar het hoofd van deze afdeling moet zich hebben afgevraagd wat hij “met die landmeters moet”. De dag nadat we officieel onder de DPG vielen, werd ons medegedeeld dat onze afdeling zou stoppen.’

Donderslag

Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel, aangezien niets erop wees dat de landmeters de deur zouden worden gewezen. Nadat de medewerkers in oktober 2007 hadden ingesproken bij een commissievergadering, ondersteunden alle partijen het belang van de gemeentelijke landmeters voor Amsterdam. Ook de OR is tegenstander van het opheffen van de LMD, terwijl een onderzoek van Tim Lakeman, adviesburo voor ondernemingsraden, concludeert dat ‘het mogelijk is te komen tot een LMD met een positief financieel resultaat.’

Tot nog toe leidt al die steun niet tot het gewenste resultaat, zo vinden de medewerkers: ‘Het advies van Lakeman wordt niet overgenomen en er wordt gezegd dat we ons werk wel aan de aannemers kunnen overlaten. Veel grote aannemers hebben landmeters in dienst, maar je moet dit werk onafhankelijk laten doen. Het gaat vaak om enorme bedragen en de opdrachtgevers zouden bij particuliere landmeters kunnen aangeven wat de metingen moeten uitwijzen. De Landmeetkundige Dienst verricht onafhankelijke en controlerende werkzaamheden, waardoor aannemers landmeetbureaus niet kunnen manipuleren. In het verleden hebben de landmeters diverse problemen voorkomen. De landmeters waren niet betrokken bij de gemaakte meetfouten van bijvoorbeeld de hr-afvalenergiecentrale en de metingen voor de Noord/Zuidlijn.’ De LMD-medewerkers zeggen over dit laatste: ‘Als er verzakkingen zijn, kan onze afdeling dit tegenhouden. En de kans is groot dat er wat staat te gebeuren, want de Beurs van Berlage kraakt nu al.’

Fouten

Deze zaak moet in het juiste perspectief gezien worden, zo vinden de landmeters: ‘We zijn met vijf mensen geen grote gemeentelijke afdeling, maar het gaat niet alleen om ons en de kosten van het afstoten. Als er niet onafhankelijk gemeten wordt en er worden fouten gemaakt, dan gaan de inwoners de kosten die tot in de miljoenen lopen betalen. Net zoals je niet van de slager kunt verwachten dat hij zijn eigen vlees gaat keuren, moeten aannemers niet hun eigen projecten gaan opmeten. Het Bos en Lommerplein is ingestort omdat er geen gemeentemannetje rondliep die het beton controleerde. Wil je dooien op je geweten hebben, dan moet je de controle overlaten aan de particuliere ondernemingen. Inderdaad zijn er particuliere bedrijven die hun diensten goedkoper kunnen aanbieden, maar wij zijn de enige neutrale partij die goed kan controleren dat bouwwerkzaamheden op de juiste manier gebeuren. Hierdoor zijn al veel ongelukken voorkomen, wat de gemeente ongezien miljoenen heeft opgeleverd.”
De vijf medewerkers verzuchten: ‘Bijna niemand weet wat we doen en hoeveel schade we al voorkomen hebben. Bij grote projecten zijn de landmeetkosten minimaal. Voor de veiligheid van heel Amsterdam is het belangrijk dat onze dienst blijft bestaan. Als de plannen van wethouder Gehrels doorgaan, zijn we de eerste hoofdstad ter wereld zonder een eigen landmeetkundige dienst. Dat wordt nog wat als hier in 2028 de Olympische Spelen komen en er vele nieuwe stadions en hotels gebouwd moeten worden.’ Robert Wichink, woordvoerder van wethouder Gehrels, laat weten: ‘Het voorgenomen besluit van wethouder Gehrels wordt over twee weken in het Amsterdams college besproken.’ Wanneer een meerderheid van het college Gehrels steunt in haar beslissing, zal de raadscommissie maandag 29 september over het voortbestaan van de Landmeetkundige Dienst oordelen.

Geen opmerkingen: