05 februari 2009

‘Commerciële bedrijven meten ook betrouwbaar’

AMSTERDAM – Wethouder Carolien Gehrels reageert op de berichten over het opheffen van de afdeling Landmeetkundige Dienstverlening (LMD). ‘Betrouwbare metingen worden al jaren gedaan door marktpartijen en dat weten de LMD-medewerkers dondersgoed.’

JOEP DERKSEN

Gehrels: ‘Toen ik aantrad als wethouder hebben we besloten dat de Dienst Advies en Beheer (DAB) nader bekeken moest worden. We hebben deze dienst gesplitst en op een slimmere manier georganiseerd zonder dat er mensen zijn ontslagen. Dat leverde een bezuiniging op van 4,7 miljoen euro per jaar. De LMD-activiteiten behelzen 2% van de totale DAB en in de afgelopen jaren zijn ze in toenemende mate verliesgevender gaan opereren.’

Ze vervolgt: ‘Oorspronkelijk was de gedachte dat de LMD een kostenneutraal opererende of zelfs winstgevende dienst zou zijn, maar dat bleek na 13 november 2007 (de dag waarop Gehrels de toezegging deed dat de landmeetkundige activiteiten worden voortgezet, JD.) niet het geval. Het is een nieuw feit dat de afdeling de laatste jaren in toenemende mate verliesgevend is gaan werken. Naast betrouwbare metingen zijn ook de tarieven van belang. Het ligt aan de schaal van de diensten en de voortschrijdende technologie, niet aan de mensen zelf.’

Gunstig tarief

Dat particuliere ondernemingen landmeetkundige werkzaamheden uitvoeren, is niets nieuws, zo beargumenteerd Gehrels. Landmeetkundige werken worden nu al aan particuliere bedrijven gegund. De markt kan ook onafhankelijk zijn, zodat ze betrouwbare metingen tegen een gunstig tarief kunnen leveren. ‘Dat is mijn doel, want op dit moment liggen de tarieven van de LMD 40% hoger dan de markt. Het uitvoeren van landmetingen is namelijk geen wettelijke taak en ook nu al voert de LMD maar een heel klein percentage uit van alle metingen. Op de afdeling werken ongeveer 7 fte, dus 10 mensen; dan moet veel uitbesteed worden, zeker gezien de toegenomen specialismen in dit vakgebied’, aldus Gehrels.

De wethouder is het niet eens met de stelling dat de onafhankelijkheid van de landmetingen in het geding komen, als deze door commerciële bedrijven uitgevoerd worden. Er is dan ook geen risico dat projecten verkeerd gemeten worden uit winstbejag. ‘Betrouwbare metingen kunnen door de markt gedaan worden. Dat is ook al jaren de praktijk en dat weten de LMD-medewerkers zelf ook donders goed.’

Kan de LMD ook behouden blijven, door de medewerkers efficiënter en effectiever te laten werken? ‘De LMD-medewerkers zijn goede mensen en er is veel behoefte aan landmeters, bijvoorbeeld bij het Kadaster. Bovendien komen er vanuit de markt veel verschillende vragen naar bepaalde specialismen op het landmeetkundige gebied. Die opdrachten kunnen niet door de LMD-medewerkers uitgevoerd worden.’ Welke waarde heeft het negatieve advies van de Ondernemingsraad voor u? Zijn hun argumenten en weerleggingen steekhoudend genoeg? ‘Dat zullen we over 2 weken bespreken.’
De LMD-medewerkers vertelden dat zij op 8 maart 2008, de dag nadat hun afdeling onder de Dienst Persoonsgegevens (DPG) werd gevoegd, te horen kregen dat de LMD zou worden opgeheven. Is deze informatie correct? Gehrels: ‘Dit verhaal heb ik nooit gehoord en ik kan het me niet voorstellen. We zijn 2½ jaar met deze problematiek bezig geweest en hebben dat buitengewoon zorgvuldig gedaan. Op 13 november heeft het college een besluit genomen om de LMD te behouden, gebaseerd op informatie dat deze afdeling kostendekkend opereerde. Dat bleek later niet zo te zijn. Naar deze kostendekkendheid hebben we een onderzoek gedaan dat vier of vijf maanden duurde.’ Ze besluit: ‘Als gemeente Amsterdam voeren we werkzaamheden uit die professioneel zijn, maar ook goede prijs-kwaliteitsverhoudingen hebben.’

Geen opmerkingen: